Hoe het schrijven van een dood-resolutie voor een geliefde

October 3

Hoe het schrijven van een dood-resolutie voor een geliefde

Een resolutie van de dood of begrafenis resolutie is een document waarin wordt beschreven van iemands prestaties en relatie met God, meestal gelezen als onderdeel van sommige christelijke begrafenisdiensten en in de kerk archieven bewaard. Het is een formele manier om een geliefde te herdenken iemands impact op het leven van familieleden en vrienden. Als u bent verantwoordelijk voor het schrijven van de resolutie van de dood van een geliefde, praten met andere leden van de familie en bij het structureren van de resolutie van de dood op de traditionele wijze helpen kan maakt u een passend eerbetoon.

Stap 1

Interview familieleden om te zoeken naar informatie en verhalen die u in de resolutie van de dood opnemen kunt, volgens de website ObituariesHelp. De resolutie van de dood zal deel uitmaken van de begrafenis eerbetoon, dus je moet om ervoor te zorgen dat alles wat die u opneemt, of het nu ernstig of grappig, juist is. Familieleden krijgen de beste herinnering aan de overledene leven en kunnen u voorzien van foto's en biografische informatie.

Stap 2

De resolutie begint met een paragraaf over biografische informatie; omvatten haar geboortedatum, plaatsen die ze woonde, familieleden, echtgenoten en kinderen als onderdeel van een schets van de korte leven aan het begin van de resolutie. Erkennen de overledene relatie met God en impact op de Gemeenschap. U kan tevens een favoriete schrift of gedicht.

Stap 3

Detail van het onderwijs en de prestaties van uw geliefde in een tweede alinea. Gebruik verhalen om uit te leggen van het type persoon uw geliefde een was. De resolutie van de dood geeft u een kans om uit te leggen hoe je geliefde raakte de levens van anderen door zijn acties, onderwijs, werk pad en familieleden. Als uw geliefde religieus was, moet u een leven gewijd aan God en de bepaalde godsdienst die hij oefende vermelden.

Stap 4

Omvatten "overwegende dat de" verklaringen in het lichaam van de resolutie als formele rechtvaardiging voor de resolutie. Verwijzen naar je geliefde als "de overledene" en geven de prestaties van uw geliefde iemands leven. Overwegende dat ook verklaringen waarin de nabestaande gevoelens, volgens de website IdeaMarketers worden samengevat. "Overwegende dat het" verklaringen kunnen aanbieden om het even wat, met inbegrip van uw geliefde de religieuze carrière, impact op het gezin en hoe de familie rouwt om hun geliefde. Bijvoorbeeld:

"Overwegende dat de overledene heeft God aanvaard en haar leven aan hem opgedragen."

"Overwegende dat de overledene gemaakt familie obligaties voor komende generaties."

"Overwegende dat de familie rouwt om het verlies van hun moeder en familielid, vriend."

Stap 5

Oplossen van de resolutie van de dood door einde van het document en de detaillering wat de dood betekent voor de familie. Dit is een paragraaf waarin wordt uitgelegd van de congregatie verantwoordelijkheden na de dood. Schrijven over hoe je leven hebben veranderd door uw geliefde, en wat hij heeft inspireerde je om te doen. Einde van de resolutie met een belofte om altijd herinneren en eer van het leven van je geliefde.


gerelateerde artikelen