De voordelen van de combinatie chemotherapie

May 23

Volgens de American Cancer Society is chemotherapie het gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van kanker. Chemotherapie agenten worden vaak gecombineerd om hun therapeutische effecten versterken. Volgens "Clinical Oncology," combinatie chemotherapie consequent gebleken te zijn superieur aan het gebruik van enkele agenten.

Voorkomen van resistentie

Tumoren hebben de neiging om weerstand tegen één chemotherapie agent in de loop van de behandeling, volgens "Clinical Oncology." Dit geldt ook voor tumoren die in eerste instantie goed op enkele chemotherapie de agenten, reageren omdat tumorcellen kunnen ondergaan mutatie en resistent voor een specifieke agent geworden. Combinatie chemotherapie kan zorgen voor een breder scala van dekking tegen resistente tumorcellen.

Verbetering van de Tumor reactie op chemotherapie

Hebben een betere respons dan single-agent therapie vaak tumoren door combinatietherapie behandeld. Bijvoorbeeld, in een artikel van 2005 gepubliceerd in "Cochrane Database van systematische Reviews", de auteurs herzag 48 klinische proeven en besloot dat combinatie regimes blijk gegeven van een aanzienlijk voordeel voor tumor respons en tijd tot progressie bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker over single-agent therapieën.

Verbetering van de overleving

Combinatie chemotherapie is aangetoond dat het verbeteren van de overleving van longkankerpatiënten in vergelijking met single-agent therapie, volgens "Clinical Oncology." Dit geldt voor zowel adjuvante chemotherapie en neoadjuvante chemotherapie. Bovendien, meeste (zo niet alle) curatieve chemotherapie behandelingen voor kanker combinatie van chemotherapie agenten, gebruiken volgens "Clinical Oncology."


gerelateerde artikelen