Oorzaken van psychotische depressie

August 2

Oorzaken van psychotische depressie

Psychotische depressie, ook wel bekend als de grote depressie met psychotische kenmerken, is een van de meest ernstige vormen van depressie. Medline Plus, een dienst van de Amerikaanse National Library of Medicine, geeft aan dat de psychose uit een verlaagde verbinding met de werkelijkheid bestaat. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders gepubliceerd door de American Psychiatric Association stelt dat depressie met psychotische kenmerken bevat de aanwezigheid van beide hallucinaties, waarbij gelet valse overtuigingen. De precieze oorzaak van psychotische depressie blijft onbekend.

Genetica

Mensen die een familiale voorgeschiedenis van depressie hebben wellicht een hoger risico van de ontwikkeling van depressie met psychotische kenmerken. Medline Plus geeft bovendien aan dat een familiegeschiedenis van psychotische aandoeningen zoals schizofrenie dit risico verhoogt. Hebben een genetische aanleg voor een mentale ziekte, met inbegrip van depressie met psychotische kenmerken, garandeert niet dat een individu het probleem zullen ontwikkelen. Andere factoren, zoals stressvolle gebeurtenissen, kan het probleem naar voren.

Traumatische Life Events

Dr. Aaron Beck en Dr. Brad Alford schrijven in het boek "Depressie: oorzaken en behandeling" die de ontwikkeling van psychose bij sommige mensen ontstaan als gevolg van blootstelling aan een gebeurtenis die werd beschouwd als zeer storend voor het individu. Drs. Beck en Alford gebruikt het voorbeeld van soldaten in de Koreaanse oorlog die per ongeluk collega soldaten gedood.

Volgens "The Merck Manual of gezondheid & Aging" blootstelling aan "extreme stress kan leiden tot tijdelijke psychose' in sommige individuen. Voorbeelden zijn het verlies van een geliefde een, verlies van een baan, en het uiteenvallen van een serieuze relatie.

Medicijnen

"The Merck Manual van gezondheid & veroudering" aangeeft dat bepaalde medicijnen de ontwikkeling van psychose kunnen veroorzaken. Het gaat hierbij om opioid pijnstillers, benzodiazepinen, digoxine en drugs met anticholinergica bijwerkingen. De psychose kan worden veroorzaakt als een rechtstreekse werking van het voorgeschreven medicijn, als een bijwerking of als gevolg van intrekking van een verslavende stof.

Andere factoren

Depression-information.org identifies other potential causes of psychotic depression. Het gaat hierbij om abnormale schildklier functie en human immunodeficiency virus of HIV.


gerelateerde artikelen