Bijwerkingen van de Lovenox tijdens de zwangerschap

June 3

Bijwerkingen van de Lovenox tijdens de zwangerschap

Lovenox (Enoxaparine) is een bloedverdunner, vaak aangeduid als een laagmoleculaire heparine (LMWH), die wordt gegeven door dagelijkse injectie. De LMWH bieden een meer stabiele en voorspelbare cursus van actie in het lichaam en daarom het minimaliseren van de bloedende risico's gezien met unfractionated heparine. Volgens de Amerikaanse Universiteit van verloskundigen en gynaecologen is Lovenox een veilige en effectieve behandeling voor zowel de preventie en behandeling van veneuze thromboembolism (bloedstolsels) tijdens de zwangerschap.

Vaak voorkomende bijwerkingen

De meerderheid van Lovenox bijwerkingen optreden met dezelfde frequentie in zowel zwangere als niet-zwangere personen. Lovenox wordt geïnjecteerd subcutaan (onder de huid) in de buik of twee keer per dag en kan worden geassocieerd met gelokaliseerde pijn en blauwe plekken op sites van de injectie. Koorts, misselijkheid en diarree zijn ook gemeld. Waterstand in de leverenzymen tot drie keer de normale waarde werd gezien in maar liefst 6 procent van de patiënten. Deze niveaus normaliseren in het algemeen met beëindiging van de drug.

Bloeding

Het risico van postpartum bloeding is een grote zorg voor alle zwangerschappen. Een retrospectief onderzoek van 2,777 zwangerschappen met LMWH-gebruik bleek minder dan 2 procent van de patiënten met behulp van Lovenox ervaren een grote bloeding, die was niet significant verschillend van die patiënten die geen gebruik maakt van LMWH. De meerderheid van de gevallen met grote bloeding waren rechtstreeks verband houden met de verwachte obstetrische oorzaken, echter, en niet direct gerelateerde--hoewel eventueel verbeterd--door de effecten van Lovenox.

Laag aantal bloedplaatjes

Trombocytopenie (lager dan normaal aantal bloedplaatjes in het bloed) heeft zijn betrokken met standaard, unfractionated heparine gebruik en heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) genoemd heeft. Deze voorwaarde heeft zo zelden werd gezien met LMWH dat de American College of Chest Physicians raadt niet routinematig toezicht bloedplaatjes graven bij zwangere patiënten behandeld met Lovenox.

Botverlies dichtheid

Verlies van botdichtheid, osteoporose en fracturen van de bijbehorende al lang vastgestelde risico's van standaard heparine therapie, en deze risico's evenals op LMWH toegepast werd aangenomen. Volgens de "Human Reproduction," was botverlies waargenomen tijdens de zwangerschap echter niet statistisch verschillend tussen patiënten die LWMH gebruikt en degenen die dat niet deden. Een andere retrospectieve studie van bijna 1.200 zwangere vrouwen nemen Lovenox ook bleek geen gevallen van osteoporose of osteoporotisch fracturen. Hoewel botverlies wordt vaak genoemd als een mogelijke bijwerking van Lovenox, zou anders deze studies suggereren.

Epidurale/spinale hematoom

Er zijn zeldzame meldingen van ernstige neurologische schade, met inbegrip van verlamming, van ongecontroleerde bloedingen in patiënten nemen Lovenox die onderging een epidurale katheter plaatsing en Spinale anesthesie. Zowel de Amerikaanse Universiteit van verloskundigen en gynaecologen en de Amerikaanse maatschappij van regionale verdoving adviseren epidurale anesthesie gebruik gedurende 12 à 24 uur na de laatste dosis van door de overheid gereguleerde Lovenox vertragen om te minimaliseren van het risico van belangrijke bloeden. Na de implementatie van deze richtsnoeren, er waren geen complicaties waargenomen in vervolgstudies. Het gebruik en de timing van de epidurale verdoving in arbeid en levering voor patiënten die Lovenox toch blijft een controversiële kwestie.


gerelateerde artikelen