Hoe omgaan met een teleurstelling in het leven met de hulp van God

April 18

Hoe omgaan met een teleurstelling in het leven met de hulp van God

Teleurstellingen in leven gebeuren voor iedereen, ongeacht economische of geestelijke status. Bijvoorbeeld, kan je niet naar een baan die je wilde, of misschien uw echtgenoot wil een scheiding terwijl u misschien het gevoel dat u via uw problemen werken kunt. Er zijn vele omstandigheden die ellende en een behoefte om aan te passen je leven zodat de onverwachte en ongewenste kunnen maken. Echter, met een sterk geloof in God kan u helpen omgaan met de teleurstellingen die je gezicht.

Stap 1

Stoppen met wat je doet en een gebed te zeggen wanneer u worden geconfronteerd met een teleurstelling. Vraag God om wijsheid en begeleiding om te helpen u omgaan met de teleurstelling. Vergeet niet dat Psalm 46:1 belooft dat God uw toevlucht en sterkte is, en u helpen zal wanneer je in de problemen. Schraap wat moed in Psalm 34:19, waarin staat dat God de rechtvaardigen van hun problemen verlossen zal.

Stap 2

Lees Psalm 23 en troost van de woorden van koning David. Houd er rekening mee dat God alles wat die u nodig hebt, geeft die u rust, vrede en kracht. Wanneer je door een donkere tijd loopt, God gaat met en voor u kunnen beantwoorden en bescherming tegen je vijanden. Hij toont zijn genade en bepaling waar alle kunt zien en een eeuwige plek voor u zal bieden. Houd in gedachten dat wandelen door de donkere vallei impliceert dat u niet stoppen en de toonhoogte van uw tent, blijven in de donkere plaats. De wijsheid van God vertelt je om te blijven bewegen naar zijn licht.

Stap 3

Lees Psalm 51 als de reden voor uw teleurstelling wordt veroorzaakt door iets wat je deed verkeerd. Koning David van gebed berouw, verantwoordelijkheid nemen voor uw zonde en vragen om vergeving bidden. Aanvaard de vergeving van de zonden door God zoals beloofd in 1 Johannes 1:9. Beseffen dat vergeving is aan jou en God zal helpen u doorlopen van de gevolgen van uw zonde in een tijd van zegen, volgens handelingen 3:19-20.

Stap 4

Toewerken naar een nieuw pad op basis van de wijsheid van die God biedt. Uw pad kon gaan in richtingen die u nooit overwogen. God belooft in Psalm 23 om te gaan met u. In Deuteronomium 6:2-25 spreekt God door Moses beloven dat degenen die God eren en volg zijn normen voor rechtvaardig levende zal zijn zegeningen oogsten. Hij beveelt de ouders te leren kinderen de wegen des heren, dus neem tijd elke dag om te onderwijzen uw kinderen hoe te leven volgens de Bijbelse principes. Bieden een gezonde rolmodel voor uw kinderen, een goddelijk leven en het uiten van dankzegging voor al uw zegeningen. Volg Gods pad naar zegen met uw kinderen zo wat begon als een teleurstelling een zegen als de profeet Jesaja wordt legt in Jesaja 61:1-3.

Tips

  • Anderen vragen om te bidden met en voor u zodat u niet het gevoel zo alleen.

Wat die u nodig hebt

  • Bijbel

gerelateerde artikelen